Obchodní podmínky

Nabízíme předměty převážně z první poloviny 20. století pocházející z Českolovenska. Každý náš kousek je originál, který prošel prošel částečnou či úplnou renovací. Věci uvádíme do funkčního stavu, přičemž se snažíme zachovat jejich osobitost a zdůraznit estetickou stránku.

Naše předměty jsou funkční a lze je okamžitě bez dalších investic používat. Předesíláme, že zboží je použité, jeho stav tomu odpovídá. Stav předmětu je patrný z fotografiií a je uveden v popisu. Po předchozí domluvě možnost prohlédnout si věci osobně v naší dílně či skladu mimo Prahu.

Záruka

Záruka na naše předměty je 1 rok.

Nejsme klasickým eshopem, zboží máme povětšinou pouze po jednom kusu. Na našich stránkách nenaleznete žádný nákupní košík, který je u eshopů obvyklý.

Způsob prodeje

Objednat zboží nebo zaslat dotaz je možné formou kontaktního formuláře a následnou komunikací s námi. Zboží si můžete objednat na stránkách www.odveci.cz pomocí formuláře u každého produktu nebo na e-mailu cinkni@odveci.cz, případně telefonicky na čísle +420 605 505 962.) – my vám odpovíme, sdělíme další informace o produktu, celkové ceně, vyměníme si informace o doručovací adrese, formě dopravy, platby apod. – pokud zákazník souhlasí, proběhne platba – a my následně zboží odesíláme, případně je možné domluvit se na osobním odběru.

Předměty dodáváme po Praze většinou osobně, popřípadě se můžete zastavit v dilně v Nuslích, u nás doma v Holešovicích nebo přes léto na chalupě u České Lípy.

Způsob platby je buď platba předem na účet nebo v hotovosti při přebírání zboží.

Způsob dopravy

Způsob dopravy se řeší individuálně. Vždy záleží na domluvě se zákazníkem. Nejraději zboží přepravujeme k zákazníkovi osobně (po Praze), odpadá tím stres z možného poskození přepravcem. Nicméně i tak služeb přepravce využíváme a pečlivě balíme a zboží samozřejmě i řádně pojistíme. O možnostech dopravy vás vždy předem informujeme a dohodneme takový způsob, který vám bude nejvíce vyhovovat. Vycházíme jednak z cen České pošty, ale i jiných dopravců.

Využíváme domácích i mezinárodních přepravců. U jednotlivých produktů jsou uvedeny destinace, kam lze zboží zaslat. Větší předměty (židle, stolky apod.) lze posílat pouze v rámci EU, menší (lampy atp.) do celého světa. Odesílání zásilek mimo EU s sebou nese povinnost zákazníka platit clo. O jeho výši se, prosím, informujte na celním úřadě konkrétního státu.

Odstoupení od kupní smlouvy

Vaše odeslaná objednávka není závazná.  Nehrozí vám žádné sankce při jejím nedodržení. Po odesláním objednávky vám přijde potvrzení o jejím přijetí a další instrukce ohledně platby a převzetí. Zboží vám tímto rezervujeme. Prosím jednejte dle obdržených instrukcí v potvrzujícím emailu.

Pokud uplynou 3 dny od Vaší objednávky a vy s námi nekomunikujete (neodpovídáte na mail ani telefon), považujeme Vaší objednávku za zrušenou a u objednaného zboží rušíme rezervaci.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 zákona písm. a) č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo se v případě sporu s Prodávajícím obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, a to na Českou obchodní inspekci. Více informací na webových stránkách: http://www.coi.cz/.

Reklamace

U všech zásilek je nutná důkladná prohlídka při doručení, za přítomnosti zaměstnance zásilkové společnosti. Případná poškození produktu je třeba zaznamenat na místě doručení nebo zdokumentovat ihned po vybalení, jinak je složité uplatňovat pozdější reklamace za poškození zboží přepravou. Abychom toto riziko minimalizovali, zboží pečlivě balíme do recyklovaných kartonových obalů, bublinkových a smršťovacích fólií. Reklamace řešíme vždy neodkladně. Reklamaci lze uplatnit emailem, poštou nebo telefonicky.

V případě jakýchkoliv problémů nás okamžitě informujte na toto telefonní číslo +420 605 505 962.

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně telefonicky. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Při reklamaci je nutné doručit předmět na místo odeslání na své vlastní náklady.

Ochrana osobních údajů

Vzhledem ke změnám, které se týkají zpracování osobních údajů a ke kterým dochází 25. května 2018, bychom Vás chtěli informovat, že s vašimi osobními údaji nakladáme v souladu s nařízením GDPR. Neposkytujeme vaše údaje žádné třetí osobě.

Zpracování vaší e-mailové adresy, která může být osobním údajem (není jím vždy, podmínkou je, aby vás tato adresa jedinečným způsobem identifikovala), jména a příjmení, případně telefonního čísla, adresy a fakturačních údajů potřebujeme k vyřízení vaší objednávky. Jiné vaše osobní údaje nechceme a nebudeme zpracovávat. Více informací najdete níže:

Jak zacházíme s vašimi údaji

Vaše e-mailová adresa je použita pro komunikaci s Vámi, v případě Vašeho souhlasu pak také k zasílání newsletteru. Vaše jméno a příjmení, případně telefonní číslo je použito pouze pro komunikaci s Vámi. Vaše adresa je použita pouze za účelem zaslání zboží. Fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Žádný z těchto údajů neposkytujeme žádné třetí osobě. Jiné vaše osobní údaje nechceme a nebudeme zpracovávat. Správcem osobních údajů je Jiří Šíma, IČO 75242273, trvalým bydlištěm Osadní 6, 170 00, Praha 7, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb. (dále jen „správce“). Vaše osobní údaje bude správce uchovávat v seznamu e-mailových adres a e-mailové komunikaci. K vašim osobním údajům má přístup pouze správce vyřizující komunikaci a provádějící rozesílání informačních zpráv.

Účelem zpracování vaší e-mailové adresy je informování o novinkách a službách Odvěci po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 10 let. Poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat  zasláním emailu s předmětem “STOP“ na adresu: cinkni@odveci.cz. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na na těchto webových stránkách v adresáři Kontakt. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme Vám za čas a za prostudování ochodních podmínek.
Jiří Šíma

 

Doplnění obchodních podmínek dle Zákona o ochraně spotřebitele zde

Zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

POVINNOSTI PŘI PRODEJI VÝROBKŮ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

§ 3
Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb

(1) Prodávající je povinen:

a) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů,

b) prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,

c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy6) a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu6a)

(2) Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.

§ 3a
Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

Prodávající, který v souvislosti s uzavřenou smlouvou používá pro komunikaci se spotřebitelem veřejnou komunikační službu, nesmí použít takovou službu, jejíž využití by pro spotřebitele znamenalo účtování vyšších cen, než je běžná cena hovoru1a).

§ 3b

Ustanovení § 3 odst. 2 a § 3a se nepoužijí na smlouvy uvedené v § 1840 písm. a), b), d) až g), i) a j) a v § 1852 občanského zákoníku.

§ 4
Nekalá obchodní praktika

(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny.

(2) Obchodní praktika, která může podstatně narušit ekonomické chování určité jednoznačně vymezitelné skupiny spotřebitelů, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěřivosti zvlášť zranitelní takovou praktikou nebo výrobkem nebo službou, a to způsobem, který prodávající může rozumně očekávat, se hodnotí z hlediska průměrného člena této skupiny; tím nejsou dotčeny běžné a oprávněné reklamní praktiky zveličených prohlášení nebo prohlášení, která nejsou míněna doslovně.

(3) Nekalou obchodní praktikou se rozumí zejména klamavé konání podle § 5 nebo klamavé opomenutí podle § 5a a agresivní obchodní praktika podle § 5b. Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za všech okolností, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona.

(4) Užívání nekalé obchodní praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí se zakazuje.

§ 5
Klamavá konání

(1) Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

(2) Za klamavou se považuje také obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně

a) existence a podstaty výrobku nebo služby,

b) hlavních znaků výrobku nebo služby, jako jsou údaje o jejich dostupnosti, výhodách, rizicích, provedení, složení, příslušenství, poprodejním servisu a vyřizování reklamací a stížností, výrobním postupu a datu výroby nebo dodání, způsobu dodání, způsobilosti k účelu použití, možnosti použití, množství, specifikaci, zeměpisném nebo obchodním původu, očekávaných výsledcích jejich použití nebo výsledcích a provedených zkouškách nebo kontrolách,

c) rozsahu závazku prodávajícího, motivu pro obchodní praktiku a podstaty prodejního postupu, prohlášení nebo symbolu týkajících se přímého nebo nepřímého sponzorování nebo schválení prodávajícího nebo výrobku nebo služby,

d) ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody,

e) nutnosti servisu, náhradního dílu, výměny nebo opravy,

f) podstaty, charakteristických rysů a práv prodávajícího nebo jeho zástupce, například jeho identifikace a majetku, způsobilosti, postavení, schválení, přidružení nebo vztahů, práv průmyslového, obchodního nebo duševního vlastnictví nebo jeho ocenění a vyznamenání, nebo

g) práv spotřebitele, včetně práva na náhradní dodání nebo vrácení kupní ceny vyplývajících z práv z vadného plnění nebo rizika, kterému může být vystaven.

(3) Obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje

a) jakékoli uvádění výrobku nebo služby na trh, včetně srovnávací reklamy, které vede k záměně s jiným výrobkem nebo službou,

b) jakékoli uvádění výrobku nebo služby na trh, včetně srovnávací reklamy, které vede k záměně s ochrannou známkou, obchodní firmou nebo jinými rozlišovacími znaky jiného prodávajícího, nebo

c) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se prodávající prokazatelně zavázal.

§ 5a
Klamavá opomenutí

(1) Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil.

(2) Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné informace uvedené v odstavci 1 zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v odstavci 1 anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

(3) Nejsou-li patrné ze souvislostí, považují se v případě nabídky ke koupi za podstatné informace

a) hlavní znaky výrobku nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému sdělovacímu prostředku, jakož i výrobku nebo službě,

b) adresa a totožnost prodávajícího nebo osoby, která jedná jeho jménem nebo na jeho účet,

c) cena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, nebo pokud z povahy výrobku nebo služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu, a případně i veškeré další platby za dopravu nebo dodání, nebo pokud tyto platby nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové další platby,

d) ujednání o platebních podmínkách, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností, pokud se odchylují od požadavků odborné péče,

e) právo na odstoupení od smlouvy nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují, a podmínky jejich uplatnění.

(4) Informace, jejichž uvedení je povinné podle právních předpisů provádějících právo Evropské unie6b), které se týká obchodních sdělení, včetně reklamy nebo uvádění na trh, se považují za podstatné v rozsahu stanoveném právem Evropské unie.

(5) Pokud sdělovací prostředek, jímž se obchodní praktika šíří, klade omezení na prostor a čas, je třeba při rozhodování o tom, zda došlo k opomenutí informací, vzít v úvahu tato omezení i veškerá opatření, která prodávající přijal k zajištění přístupu spotřebitelů k informacím jinými prostředky.

§ 13

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

§ 14
Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

_____________________________

1a) Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 526/1990 Sb.
6a) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
6b) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 43/2013 Sb., zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů.