OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzhledem ke změnám, které se týkají zpracování osobních údajů a ke kterým dochází 25. května 2018, bychom Vás chtěli informovat, že s vašimi osobními údaji nakladáme v souladu s nařízením GDPR. Neposkytujeme vaše údaje žádné třetí osobě.

Zpracování vaší e-mailové adresy, která může být osobním údajem (není jím vždy, podmínkou je, aby vás tato adresa jedinečným způsobem identifikovala), jména a příjmení, telefonního čísla, případně adresy a fakturačních údajů potřebujeme k vyřízení vaší objednávky. Jiné vaše osobní údaje nechceme a nebudeme zpracovávat. Více informací najdete níže:

Jak zacházíme s vašimi údaji

Vaše e-mailová adresa je použita pro komunikaci s Vámi, v případě Vašeho souhlasu pak také k zasílání newsletteru. Vaše jméno a příjmení, případně telefonní číslo je použito pouze pro komunikaci s vámi. Vaše adresa je použita pouze za účelem zaslání zboží. Fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Žádný z těchto údajů neposkytujeme žádné třetí osobě. Jiné vaše osobní údaje nechceme a nebudeme zpracovávat. Správcem osobních údajů je Jiří Šíma, IČO 75242273, trvalým bydlištěm Osadní 6, 170 00, Praha 7, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb. (dále jen „správce“). Vaše osobní údaje bude správce uchovávat v seznamu e-mailových adres a e-mailové komunikaci. K vašim osobním údajům má přístup pouze správce vyřizující komunikaci a provádějící rozesílání informačních zpráv.

Účelem zpracování je vaše informování o novinkách a službách Odvěci po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 10 let. Poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat – zasláním emailu s předmětem “STOP“ na adresu: cinkni@odveci.cz. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na na těchto webových stránkách v adresáři Kontakt. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.