funkcionalistický květinový stojan

Příklad krásného funkcionalistického kusu, který strávil mnoho let bez patřičného zájmu okolí a ve vlhku, což se na něm podepsalo. My jej objevili a znovu mu vrátili lesk.

Proměna s ohledem a respektem k předmětu.

Doprava: ČR